artykuł nr 1

Praca dla pedagoga specjalnego

Pedagog specjalny poszukiwany do pracy jako nauczyciel współorganizujący kształcenie.