Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

Dyrektor Przedszkola - nauczyciel dyplomowany Iwona Kroker Wicedyrektor Przedszkola - nauczyciel dyplomowany Jolanta Kośmider nauczyciel dyplomowany - Beata Malcharczyk nauczyciel dyplomowany - Jolanta Tomaszewska nauczyciel dyplomowany - Zuzanna Psota nauczyciel mianowany - Ewa Muzia nauczyciel dyplomowany - Małgorzata Górka nauczyciel mianowany - Elżbieta Linkiewicz nauczyciel dyplomowany - Elżbieta Leśniak nauczyciel dyplomowany - Małgorzata Wiesiołek nauczyciel mianowany - Ewelina Krawcz...

Utworzony: 2019-01-22 | Zmodyfikowany: 2021-06-08 12:44

2. Plan wydaktów

Plan wydatków 2021

Plan wydatków - 1 650 900,00 zł

Utworzony: 2020-03-06 | Zmodyfikowany: 2021-06-08 12:37

3. Plan dochodów

Plan dochodów 2021r.

Plan dochodów na 2021r. - 157 000,00 zł

Utworzony: 2020-03-06 | Zmodyfikowany: 2021-06-08 12:36

4. Dane teleadresowe

Kontakt

Przedszkole nr 11 w Raciborzu ul. Jana 20 47-400 Racibórz Telefon: 32 415 37 32 E-mail: przedszkole11rac@o2.pl WWW: www.p11raciborz.edupage.org

Utworzony: 2019-01-22 | Zmodyfikowany: 2021-06-07 09:51

5. Strona główna

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216): Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Przedszkola nr 11 w Raciborzu: za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej - /P-11Raciborz/domyslna

Utworzony: 2021-03-19 | Zmodyfikowany: 2021-03-19 09:47

6. Dane teleadresowe

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Nagłówek Doręczanie dokumentów elektronicznych do Publicznego Przedszkola Nr 11 w Raciborzu Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216): Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Przedszkola nr 11: za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podaw...

Utworzony: 2021-03-19 | Zmodyfikowany: 2021-03-19 09:46

7. Terminy naboru

Terminy naboru

Utworzony: 2019-02-01 | Zmodyfikowany: 2021-02-04 13:19

8. Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja 2020/2021

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz na rok szkolny 2020/2021 określone zostały Zarządzeniem Nr 551/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30 stycznia 2020 roku. Kryteria naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz okreś...

Utworzony: 2020-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-02-04 12:41

9. Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja 2021/2022

Utworzony: 2021-02-04 | Zmodyfikowany: 2021-02-04 12:39

10. Procedury

Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19

Utworzony: 2020-05-05 | Zmodyfikowany: 2020-05-05 13:21

11.

Procedura BHP w trakcie trwania epidemii koronawirusa

Utworzony: 2020-05-05 | Zmodyfikowany: 2020-05-05 13:12

12. Struktura własności i majątek przedszkola

Struktura własności

Przedszkole podlega pod Gminę Racibórz. Właściciel: Miasto Racibórz, Organ prowadzący: Miasto Racibórz, Organ nadzoru pedagogicznego: KO Delegatura Rybnik, Wizytator przedszkola: Jadwiga Kamińska

Utworzony: 2020-03-06 | Zmodyfikowany: 2020-03-06 09:38

13. Kryteria naboru

https://mraciborz.peup.pl/pobierz.seam?zbior=1&plikId=573506&zalId=532286

Utworzony: 2019-02-01 | Zmodyfikowany: 2020-03-02 13:16

14. Statut

Statut Przedszkola nr 11 w Raciborzu

Statut Przedszkola Nr 11 Im. Marii Konopnickiej w Raciborzu ul. Jana 20 DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJE OGÓOLNE O PRZEDSZKOLU § 1 Przedszkole nr 11 w Raciborzu im. Marii Konopnickiej zwane dalej „Przedszkolem” jest przedszkolem publicznym działającym na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela niniejszego statutu 2. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Nr ...

Utworzony: 2019-03-05 | Zmodyfikowany: 2019-03-05 14:20

15.

Statut Przedszkola nr 11 w Raciborzu

Utworzony: 2019-03-05 | Zmodyfikowany: 2019-03-05 14:18

16. Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja 2019/2020

Nabór do przedszkoli 2019 Znane są już terminy i zasady naboru dzieci do raciborskich przedszkoli. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli dla których Miasto Racibórz jest organem prowadzącym na rok szkolny 2019/2020 określone zostały Zarządzeniem nr 74/2019 Prezydenta miasta Racibórz z dnia 30 stycznia 2019 r. (w załączeniu zarządzenie) Kryteria naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające te kryteria w drugi...

Utworzony: 2019-02-01 | Zmodyfikowany: 2019-02-01 12:24

17. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci z przedszkola

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci ...

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ODBIERAJĄCYCH DZIECKO Z PRZEDSZKOLA 1 Tożsamość Administratora Danych Administratorem Danych jest: Przedszkole nr 11 w Raciborzu z reprezentacją w osobie Dyrektora. 2 Dane kontaktowe Administratora Danych Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem adresu siedziby tj. ul. Jana 20, 47-400 Racibórz oraz nr telefonu 32 415 37 32. 3 Informacje o Inspektorze Ochrony Danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych...

Utworzony: 2019-01-22 | Zmodyfikowany: 2019-01-22 23:00

18. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz ...

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DZIECI I ICH RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 1 Tożsamość Administratora Danych Administratorem Danych jest: Przedszkole nr 11 w Raciborzu z reprezentacją w osobie Dyrektora. 2 Dane kontaktowe Administratora Danych Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem adresu siedziby tj. ul. Jana 20, 47-400 Racibórz oraz nr telefonu 32 415 37 32. 3 Informacje o Inspektorze Ochrony Danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych...

Utworzony: 2019-01-22 | Zmodyfikowany: 2019-01-22 22:59

19. Dyrekcja

Dyrektor Przedszkola

mgr Iwona Kroker - nauczyciel dyplomowany

Utworzony: 2019-01-22 | Zmodyfikowany: 2019-01-22 22:58

20. Redakcja BIP

Redakcja strony BIP

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują: Iwona Kroker e-mail: przedszkole11rac@o2.pl tel. 32 415 37 32

Utworzony: 2019-01-22 | Zmodyfikowany: 2019-01-22 22:56