Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Dane teleadresowe

Kontakt

Przedszkole nr 11 w Raciborzu ul. Jana 20 47-400 Racibórz Telefon: 32 415 37 32 E-mail: przedszkole@p11raciborz.pl WWW: www.p11raciborz.edupage.org

Utworzony: 2019-01-22 | Zmodyfikowany: 2022-08-08 10:31

2. Informacje

Cyberbezpieczeństwo

"Podmiot publiczny, o którym mowa w art. 4 pkt 7-15, realizujący zadanie publiczne zależne od systemu informacyjnego (...) zapewnia osobom, na rzecz których zadanie publiczne jest realizowane, dostęp do wiedzy pozwalającej na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami, w szczególności przez publikowanie informacji w tym zakresie na swojej stronie internetowej".

Utworzony: 2022-07-06 | Zmodyfikowany: 2022-07-06 11:26

3. Terminy naboru

Od 7 do 22 marca trwa nabór dzieci do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Mi...

Utworzony: 2022-03-04 | Zmodyfikowany: 2022-03-04 13:39

4. Kryteria naboru

Kryteria naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające te kryteria w dr...

Utworzony: 2022-03-04 | Zmodyfikowany: 2022-03-04 13:38

5. Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja 2020/2021

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz na rok szkolny 2020/2021 określone zostały Zarządzeniem Nr 551/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30 stycznia 2020 roku. Kryteria naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz okreś...

Utworzony: 2020-03-02 | Zmodyfikowany: 2022-03-04 13:22

6. Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja 2022/2023

Nabór do przedszkoli 2022 Znane są już terminy i zasady naboru dzieci do raciborskich przedszkoli. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli dla których Miasto Racibórz jest organem prowadzącym na rok szkolny 2022/2023 określone zostały Zarządzeniem nr 1735/2023 Prezydenta miasta Racibórz z dnia 26 stycznia 2022 r. (w załączeniu zarządzenie)

Utworzony: 2021-02-04 | Zmodyfikowany: 2022-03-04 13:21

7. Plan wydatków

Plan wydatków 2022 r.

Plan wydatków na rok 2022 - 1 619 000,00 zł

Utworzony: 2022-02-02 | Zmodyfikowany: 2022-02-02 14:08

8. Plan dochodów

Plan dochodów 2022r.

Utworzony: 2022-02-02 | Zmodyfikowany: 2022-02-02 14:06

9. Statut

Statut Przedszkola nr 11

Utworzony: 2022-01-12 | Zmodyfikowany: 2022-01-12 12:39

10. Ogłoszenia - rok 2022

Praca dla pedagoga specjalnego

Dyrektor Przedszkola nr 11 w Raciborzu poszukuje pedagoga specjalnego jako nauczyciela współorganizującego do pracy z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Praca od zaraz. CV można składać osobiście w kancelarii Przedszkola nr 11 w Raciborzu z siedzibą przy ul. Jana 20 bądź pocztą mailową – przedszkole11rac@o2.pl. Informacje można uzyskać telefonicznie 32 415 37 32.

Utworzony: 2022-01-11 | Zmodyfikowany: 2022-01-11 13:58

11.

Praca dla pedagoga specjalnego

Utworzony: 2022-01-11 | Zmodyfikowany: 2022-01-11 13:43

12. Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

Dyrektor Przedszkola - nauczyciel dyplomowany Iwona Kroker Wicedyrektor Przedszkola - nauczyciel dyplomowany Jolanta Kośmider nauczyciel dyplomowany - Beata Malcharczyk nauczyciel dyplomowany - Jolanta Tomaszewska nauczyciel dyplomowany - Zuzanna Psota nauczyciel mianowany - Ewa Muzia nauczyciel dyplomowany - Małgorzata Górka nauczyciel mianowany - Elżbieta Linkiewicz nauczyciel dyplomowany - Paweł Jasny nauczyciel dyplomowany - Małgorzata Wiesiołek nauczyciel mianowany - Ewelina Krawczyk na...

Utworzony: 2019-01-22 | Zmodyfikowany: 2021-11-12 12:42

13. Plan wydatków

Plan wydatków 2021

Plan wydatków - 1 650 900,00 zł

Utworzony: 2020-03-06 | Zmodyfikowany: 2021-06-08 12:37

14. Plan dochodów

Plan dochodów 2021r.

Plan dochodów na 2021r. - 157 000,00 zł

Utworzony: 2020-03-06 | Zmodyfikowany: 2021-06-08 12:36

15. Strona główna

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216): Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Przedszkola nr 11 w Raciborzu: za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej - /P-11Raciborz/domyslna

Utworzony: 2021-03-19 | Zmodyfikowany: 2021-03-19 09:47

16. Dane teleadresowe

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Nagłówek Doręczanie dokumentów elektronicznych do Publicznego Przedszkola Nr 11 w Raciborzu Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216): Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Przedszkola nr 11: za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podaw...

Utworzony: 2021-03-19 | Zmodyfikowany: 2021-03-19 09:46

17. Procedury

Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19

Utworzony: 2020-05-05 | Zmodyfikowany: 2020-05-05 13:21

18.

Procedura BHP w trakcie trwania epidemii koronawirusa

Utworzony: 2020-05-05 | Zmodyfikowany: 2020-05-05 13:12

19. Struktura własności i majątek przedszkola

Struktura własności

Przedszkole podlega pod Gminę Racibórz. Właściciel: Miasto Racibórz, Organ prowadzący: Miasto Racibórz, Organ nadzoru pedagogicznego: KO Delegatura Rybnik, Wizytator przedszkola: Jadwiga Kamińska

Utworzony: 2020-03-06 | Zmodyfikowany: 2020-03-06 09:38

20. Statut

Statut Przedszkola nr 11 w Raciborzu

Statut Przedszkola Nr 11 Im. Marii Konopnickiej w Raciborzu ul. Jana 20 DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJE OGÓOLNE O PRZEDSZKOLU § 1 Przedszkole nr 11 w Raciborzu im. Marii Konopnickiej zwane dalej „Przedszkolem” jest przedszkolem publicznym działającym na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela niniejszego statutu 2. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Nr ...

Utworzony: 2019-03-05 | Zmodyfikowany: 2019-03-05 14:20