Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 1550
   Dane teleadresowe 358
   Struktura własności i majątek przedszkola 236
Rekrutacja
   Rekrutacja 2021/2022 882
     Terminy naboru 329
     Kryteria naboru 200
Kierownictwo
   Dyrekcja 290
   Kadra pedagogiczna 250
Akty Prawne, Dokumenty
   Procedury 197
   Statut 240
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 129
     Przetargi - rok 2019 107
Ogłoszenia
   Ogłoszenia - rok 2019 127
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 131
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci z przedszkola 98
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów 101
Inne
   Budżet 131
     Plan dochodów 113
     Plan wydaktów 108
     Majątek 115
   Redakcja BIP 206
Łączna liczba odwiedzin:5898