Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 3168
   Dane teleadresowe 595
   Struktura własności i majątek przedszkola 391
Rekrutacja
   Rekrutacja 2022/2023 1625
     Terminy naboru 507
     Kryteria naboru 339
Kierownictwo
   Dyrekcja 496
   Kadra pedagogiczna 480
Akty Prawne, Dokumenty
   Procedury 371
   Statut 453
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 231
     Przetargi - rok 2019 166
Ogłoszenia
   Ogłoszenia - rok 2022 142
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 224
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci z przedszkola 147
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów 156
Cyberbezpieczeństwo
   Informacje 79
Inne
   Budżet 241
     Plan dochodów 189
     Plan wydatków 175
     Majątek 186
   Redakcja BIP 323
Łączna liczba odwiedzin:10684