artykuł nr 1

Dyrektor Przedszkola

mgr Iwona Kroker - nauczyciel dyplomowany