główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN981
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ267
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 267
   Dane teleadresowe 86
   Struktura własności i majątek przedszkola 35
Rekrutacja
   Rekrutacja 2019/2020 138
     Terminy naboru 33
     Kryteria naboru 34
Kierownictwo
   Dyrekcja 42
   Kadra pedagogiczna 41
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 53
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 26
     Przetargi - rok 2019 21
Ogłoszenia
   Ogłoszenia - rok 2019 29
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 26
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci z przedszkola 17
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów 17
Inne
   Budżet 21
     Plan dochodów 16
     Plan wydaktów 19
     Majątek 17
   Redakcja BIP 43